Amningskonferens med babybaby.se med baby.

Glädje och ilska på amningskonferens

Visste du att det finns ett samband mellan epidural och amningsproblem? Och visste du att en del amningsbesvär uppstår redan under den allra första timmen i bebisens liv för att vi vuxna är för klåfingriga? Vi låter inte låter bebisen göra det som den faktiskt är programmerad till – att ta sig till bröstet för egen maskin och börja amma.

Det här är ett blogginlägg om en konferens som jag nyss var med på – och om mina amningserfarenheter med tre barn, födda mellan 2011 och 2015.

Jag har under de två senaste dagarna varit med på 6:e Nordiska amningskonferensen, inbjuden för att framöver bistå arrangörerna med text och bild . På grund av att medhavd bebis tyckte att föredrag är lite tråkiga hann jag inte lyssna på så många. Men av det som jag hann höra på var allt superintressant, till exempel rön om epidural och amning och om den första timmens amning – mer om det strax. Och jag har under dessa dagar känt mig upprymd, ledsen och arg.

Penna, block och medhavd bebis.
Penna, block och medhavd bebis.

Upprymd över ynnesten att få ta del av forskning och erfarenheter. Ledsen, på ett personligt plan, för att inte mer av all den amningskunskap som uppenbarligen har ackumulerats under årens lopp har förmedlats till mig och min sambo när vi fått barn.

Och så har jag känt mig arg, även det på ett personligt plan, för att jag har insett att det jag har misstänkt är sant: Att vårdkedjans stundtals motsägelsefulla, ofta bristfälliga och ibland helt felaktiga amningsrådgivning i samband med vårt första barns ankomst bidrog till att snuva mig på det som jag så innerligt hade velat ha: En fungerande amning.

Trots forskning och kunskap som i många fall funnits länge var det ingen på vare sig mödravård, förlossning, BB eller BVC som gav oss någon riktigt bra hjälp med amningen.

Den enda av instanserna i vårdkedjan som till slut gav mig bra råd som jag kunde förstå och ha nytta av var amningsmottagningen på Södersjukhuset, vårt sjukhus. Men då hade det redan gått ett par veckor och vi hade, mot vår egentliga önskan men för att vi inte förstod bättre, matat vår lilla med ökande mängder modersmjölksersättning. Och två veckor räcker gott och väl för att sabba en amning – eller åtminstone för göra vägen tillbaka till helamning mycket brant. Jag klarade själv inte den uppförsbacken. Vill du läsa mer om mina amningserfarenheter, klicka här.

De senaste dagarna har pusselbitarna på något sätt ramlat på plats. Jag inser plötsligt vilka råd vi som nyblivna föräldrar fick som faktiskt inte hjälpte oss och varför de inte gjorde det.

Och jag inser samtidigt – och det här gör mig gråtfärdig att tänka på – hur lätt det hade varit för alla inblandade att göra rätt istället. Det som hade krävts är lite grundläggande amningsförståelse.

Den första timmens amning.
Den första timmens amning.

Det här med amning under bebisens första timme i livet, till exempel. Sedan några år tillbaka är det känd och välunderbyggd kunskap att en optimal amningsstart i normalfallet innebär att bebisen direkt efter födseln själv får kravla sig fram till bröstet, med sin nakna hud mot förälderns nakna hud. Bebisen går igenom en process i nio identifierade steg där han eller hon greppar med sina händer, slickar, suger, undersöker – och tar bröstet med ett stort gap när hen är redo.

Det här är inte bara en bra grej, förstår jag nu efter konferensen, utan faktiskt en riktigt väsentlig grej. Jag hade heller inte begripit hur lätt det är att försvåra amningen genom att störa bebisen – till exempel genom att lägga barnet till bröstet innan den här processen har fått ha sin gång.

Resultatet kan bli att barnet får ett för litet tag eller till exempel ligger och suger på sin egen underläpp vid bröstet. Det i sin tur kommer troligen ge den ammande föräldern sår och smärta och verka hämmande på överföringen av mjölk.

Och jag kan inte låta bli att åter tänka på när jag försökte amma vårt första barn. 2011 var det. Jag kan inte låta bli att fundera över huruvida saker hade blivit annorlunda om sjukhuspersonalen hade låtit mitt barn upptäcka mitt bröst i lugn och ro. Och ifall jag i så fall sluppit åka hem efter tre dagar med blödande bröstvårtor.

En under några timmar medhavd mamma passar lilleman på konferens.
Mormor – bästa konferensbarnvakten.

Jag minns att ett par sköterskor eller barnmorskor efter förlossningen la min nyfödda dotter till mitt bröst och gick sin väg. ”Suger med rätt teknik” skrev de i journalen. Hur de nu kunde vara så säkra på det.

Här vill jag passa på att säga att det, såvitt jag begriper, är fullt möjligt att ta igen denna ”magical hour”, som den ibland kallas, dagen efter förlossningen eller ännu senare om den av något skäl inte gick att genomföra direkt. Men det hela kan i så fall kräva lite mer tid och underlättas av stöd från någon kunnig.

När jag fick andra och tredje barnet, 2013 och 2015, hade jag läst på en del. Jag kände till vikten av hud-mot-hud-kontakt och bebisstyrd amningsstart och tog själv upp det hela i samband med mina förlossningar. Ändå tyckte jag båda gångerna att det var lite svårt att identifiera de där nio stegen i praktiken – utmattad, speedad och lätt förvirrad som man är efter att ha fött barn. Och det var svårt att få hjälp med de egna undringarna, upplevde jag.

Barn nummer två tog som ”utlovat” bröstet efter en timme trots att vi lämnats ensamma med våra frågor. Barn nummer tre, anländ för sju månader sedan, bara grät på mitt bröst. Ingen personal syntes till när vi sökte efter hjälp och till slut gav jag upp och la bebisen till bröstet. Det gick fint ändå, men tänk vilken lugn och trygg amningsstart som många troligen skulle få om en kunnig person stannade bara en timme till i bakgrunden i förlossningsrummet för coachning vid behov.

Över till forskningsrön om epidural och amningsbekymmer: Att det finns ett samband däremellan tycks numera vara säkerställt.

På amningskonferensen i veckan avhandlades bland annat de möjliga kemiska och fysiologiska orsakerna bakom kopplingen. Till exempel visades hur ämnen i bedövningen gör avtryck i mammans hormonflöden och hur detta i sin tur verkar påverka amningsmekanismerna direkt efter födseln.

Jag valde, i likhet med hälften av alla förstföderskor, epiduralbedövning med första barnet. Att det fanns en möjlig koppling till amningsproblem hade ingen nämnt för mig. Hade jag velat veta? Absolut. Då hade jag kunnat göra ett bättre informerat val i fråga om smärtlindring.

Inför det andra barnets ankomst, 2013, var jag livrädd för nya amningshaverier. Jag hade fått nys om epiduralkopplingen och frågade om den på MVC, men fick inget egentligt svar.

Vad gäller epidural finns naturligtvis en avvägning att göra mellan den födandes önskan om smärtlindring och den eventuella risken för amningsproblem. Jag gissar att detta är en känslig fråga – ingen vill väl anklagas för att lägga ytterligare sten på bördan för födande kvinnor.

Det positiva i sammanhanget är att en något uppskjuten amningsstart kan kompenseras för och inte behöver bli ett kvardröjande problem. Kanske bör de som väljer epidural och vill amma erbjudas att stanna ett par dagar extra på BB, föreslog en forskare i ämnet på konferensen. Detta för att säkerställa att bebisen och den ammande föräldern är ”på banan” med amningen innan de åker hem.

Baby på konferens.
Baby på konferens.

Tänk om jag hade fått det då, 2011, när vårt första barn kom till världen. Lite mer stöd på BB. Hjälp med att låta bebis söka bröstet. Korrekta och lättbegripliga råd.

Jag är rätt säker på att det hade gjort hela skillnaden för oss. Det hade troligen sparat många tusenlappar åt vårdkedjan, dessutom. Hade amningen funkat hade vi sannolikt sluppit en rad besök till BVC och sjukhus när vår dotter tycktes få magknip och förstoppning av modersmjölksersättningen. Jag hade sluppit gå till amningsmottagningen för att – egentligen för sent – få lära mig hur bebisen tar ett ”bra tag” om bröstet och hur det låter när en nyfödd sväljer.

Föräldrar får otaliga råd om amning från mödravård, barnhälsovård, sjukvård och statliga myndigheter innan och efter vi får barn. Men att vi får en mängd råd är inte nödvändigtvis samma som att vi får en mängd bra råd. Eller att summan av alla råd leder framåt.

Och tyvärr kan det räcka med ett dåligt råd bland fem bra för att ingjuta tvivel hos osäkra föräldrar och i sämsta fall få oss att fatta i stunden synbart rationella men i grunden felaktiga beslut. Som, i vårt fall, att köpa ett paket Nan-ersättning på sjukhusapoteket före hemfärden med det lilla knytet. Detta eftersom en av de anställda på BB sagt att jag kunde behöva ge ersättning i väntan på mer mjölk i brösten. Samma person berättade inte för mig att utbud styrs av efterfrågan, att amningen de första dagarna är en skör och lättstörd process, att det är lite mjölk i brösten dag tre efter förlossningen och att tilläggsmatning leder till färre amningstillfällen vilket leder till mindre mjölk. Ingen annan på BB hade pratat om ersättning men det var dessa ord som fastnade i mig eftersom de bekräftade min växande farhåga: Att min kropp, med dess blödande bröst, inte dög åt vårt lilla barn.

Men nog med morrande. För jag känner också en stor glädje över hur många hängivna människor det ändå finns – jag har sprungit runt bland dem i två dagar – som envist jobbar med att höja den allmänna kunskapsnivån i den här frågan. Heja barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, hjälpmammor, forskare och engagerade tjänstemän – ni gör ett fantastiskt jobb för föräldrar och barn. Och flera av er där på konferensen är anledningen till att jag för egen del har fått två alldeles sällsamt fina, båda alltjämt pågående, amningar.

Mer om amning på babybaby.se:

Video om amningsteknik (11 min)

Video: Tillbakalutad amning, ”laid back” (11 min)

Bildserie: Bra position och stort tag

17 supertrick när bebisen amningsstrejkar

Kvällsoro, maratonamning och magknip: 17 akuta tips!

 22 skäl att läsa på om amning innan du får barn

Video: Amma liggande (9 min)

Video: Den första bröstmjölken (10 min)

Mjölkstas!

Video: Handmjölkning (5 min)

Video: Bröstkompressioner (4 min)

Video: Hamburgergreppet (3 min)

Video: Nyfödd sväljer bröstmjölk (2 min)

Tillbaka till helamning – expertens bästa tips
Caroline: ”Så började vi helamma igen”

Därför ammar vi ute – och inte alltid med stil
Empati kan inte ersätta amningskunskap
Amningsbilder som ljuger
Jag störde mig på ammande mammor

Därför älskar jag amningsmottagningen
Tänk på detta, BB och BVC!
Glädje och ilska på amningskonferens
Amningskurs till alla som vill!

Serie om vanliga ”jobbiga grejer” vid amning:
När bebisen vill amma precis jämt (jobbiga grejer vid amning, del 1)
Sprängfyllda och läckande bröst (jobbiga grejer vid amning, del 2)
När det gör ont att amma (jobbiga grejer vid amning, del 3)
När bebisen favoriserar ett bröst (jobbiga grejer vid amning, del 4)
När bebisen amningsstrejkar (jobbiga grejer vid amning, del 5)

Om mina egna erfarenheter av amning:

Det hade jag velat veta om amning
Amningsförtvivlan och amningspress
Nytt barn, ny amning

Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 1
Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 2

Intervjuserie om att föda barn och amma ”förr”:

Ulva, om att amma 1949
Linnéa, om att amma 1947

Norah, om att amma 1973

Nancy, om att amma 1955
Inga, om att amma 1968
Mamma, om att amma 1973

Om bebisar och sömn:

Video: Pilatesbolltricket! (3 min)
Sova med bebisen bra för amningen
Lista: Mina bästa söva barn-tips
Video: Söv bebis och få disken gjord på 4 minuter
Brev till Socialstyrelsen
Svar från Socialstyrelsen
Därför bär jag barn (egentligen)

Om amning i bärsele och bärsjal:

Allmänt:
Se hit! Så ammar du i bärsele och bärsjal
Video: Vardagstips vid amning i bärsjal och bärsele (3 min)

Trikåsjal, knyta/amma:
Video: Amma i trikåsjal (8 min)
Video: Knyta trikåsjal (6 min)
Bildserie: Knyta trikåsjal
Bildserie: Amma i trikåsjal

Vävd sjal, knyta/amma:
Video: Knyta och amma i vävd bärsjal (12 min)
Bildserie: Amma i vävd bärsjal
Video: Amma liten bebis i vävd bärsjal (6 min)

Vävd sjal + trikåsjal, amma:
Video: Amma bebis upprätt i bärsjal – och vad du gör när bebisen somnat (11 min)

Bärsele, använda/amma:
Video: Amma liten bebis i bärsele, inomhus och utomhus (10 min)
Bildserie: Amma i bärsele
Video: Amma i bärsele (4 min)
Video: Amning i sele vid amningsstrul (del 1)

Video: Amning i sele vid amningsstrul (del 2)
Video: En vanlig morgon (med sele, amning och ungar)
Video: Amma i bärsele i snö och kyla (3 min)

Ringsjal, amma:
Video: Amning i ringsjal (10 min)

Om att bära i bärsjal och bärsele:

20 skäl att bära en nyfödd

Våga sjala redan på BB!

Bära barn i sommar? Här är 10 heta tips

Bildextra: Bära bebis i många minusgrader

17 tips när du bär bebis i vinterkylan (och några amningstips)

Bildserie: Träna med bebis på magen!

Video: Bära barn på hösten i bärskydd (3 min)

Video: Flytta sovande barn från mage till rygg i bärsele (4 min)

Video: Fyra sätt att få upp barn i bärsele på ryggen (9 min)

Video: Ta ner barn från bärsele på ryggen (1 min)

Bildbomb: Barn i bärsjal
Bärsele eller bärsjal?
Varför bära barn?

 

En reaktion på ”Glädje och ilska på amningskonferens”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *