Sova med bebisen bra för amningen

BEBISAR OCH SÖMN. Hur sover en bebis? Tja, i en liten vagga eller i en spjälsäng bredvid föräldrarnas säng, kanske – för att endast plockas upp ett par gånger nattetid när det är dags för matning.

Så tänker nog många blivande föräldrar. Men verkligheten kan bli en annan: Man upptäcker att den pyttelilla varelsen inte alls vill ligga för sig själv. Och att samma varelse vill till bröstet ofta, ofta.

Helen Ball, professor vid Durhamuniversitetet i Storbritannien.
Helen Ball, professor vid Durhamuniversitetet i Storbritannien.

Här får du läsa en intervju med den brittiska forskaren och sömnexperten Helen Ball, som har varit med om att utforma uppdaterade sovråd till brittiska föräldrar och som gärna trycker på att amning gynnas av att förälder och barn sover tillsammans – på säkrast möjliga sätt.

I intervjun får du bland annat läsa om hur hälsomyndigheten i Storbritannien delvis har gjort om sitt budskap till allmänheten och ger konkreta säkerhetstips till föräldrar som väljer att dela säng med sina bebisar.


Det är vanligt att föräldrar och bebisar delar säng och sover ihop, oavsett vad myndigheter råder till. Det visar forskningen, säger Helen Ball, som jag mötte i september 2015 vid 6:e Nordiska Amningskonferensen i Solna.

”Nära hälften av alla brittiska föräldrar delar säng med sina bebisar under den första månaden”, säger Helen Ball.

babybaby.se_bedsharing_4

I studier som Helen Ball har gjort uppger föräldrar en mängd skäl till att de delar säng med sina små barn. Ett vanligt skäl är att nätterna på så vis blir lugnare för alla, med mindre gråt och mer sömn. En annan vanlig förklaring är att amningen underlättas.

”En majoritet av brittiska mammor som ammar sover också ihop med sina bebisar”, säger Helen Ball, som är antropolog och professor och som har forskat i många år om sömn och barn.

Samsovningen gör amningen på natten enklare för den som ammar. Och bebisar som sover i vuxensängen ammar i genomsnitt fler gånger per natt än andra bebisar.

Se Helen Ball intervjuas härVideo: Amning och samsovning (43 min).

Helen Ball.

”Amning på natten hjälper till att upprätthålla mammans mjölkproduktion. Barn som sover intill mamman ammas statistiskt sett under en längre tid totalt sett jämfört med andra barn”, säger Helen Ball.

Helen Ball har i videostudier av nyblivna mammor och deras bebisar visat hur detta samband skulle kunna se ut. Mammorna och barnen filmades nattetid på BB. Det skedde med föräldrarnas tillåtelse men utan att dessa visste exakt varför de filmades eller att det var amningen som forskarna var intresserade av.

Mammor som sov med bebisen i den egna BB-sängen, visar studierna, ammade ofta dubbelt så ofta på natten som mammor som hade sina bebisar i en liten balja bredvid sängen eller liknande. I vissa fall ammade samsovande mammor tre till fyra gånger så ofta som icke-samsovande.

babybaby.se_bedsharing_9

Varför det blev mer amning när mor och barn sov i samma säng är enkelt, enligt Helen Ball:

Är du nära ditt barn lägger du lätt märke till barnets hungersignaler, som inte alltid är så tydliga eller högljudda när barnet är litet. Ett tecken på hunger hos en nyfödd kan till exempel vara att barnet för händerna till munnen och vrider på sig – mer om det här och här. En nyfödd behöver inte nödvändigtvis gnälla eller skrika när han eller hon vill till bröstet.

”På filmerna kan man se hur bebisarna visar tecken på hunger under natten”, säger Helen Ball.

”Men mammorna som har bebisen i en separat bädd sover ofta vidare. De märker helt enkelt inte vad som händer. Och till slut somnar bebisen ofta om utan att ha ammat.”

babybaby.se_bedsharing_3

Det är viktiga fynd eftersom det här har konsekvenser för mjölkproduktionen, säger Helen Ball.

Täta amningar i början ger höga nivåer av det mjölkstimulerande hormonet prolaktin. Om du önskar att amma och ammar mycket de första dagarna och därmed får mycket prolaktin i kroppen är det som en form av investering för kommande månader.

”Det svåra är att nyblivna föräldrar inte får information det här sambandet”, säger Helen Ball.

Men risken för olyckor och plötslig spädbarnsdöd, då? I Sverige och flera andra andra länder, bland dem Helen Balls hemland Storbritannien, upplyser myndigheterna om att det statistiskt sett är säkrast för små bebisar att sova i egen säng i de vuxnas sovrum. I Sverige dör varje år någonstans runt 20 barn i plötslig spädbarnsdöd enligt Socialstyrelsen. Siffrorna har tidigare varit högre men sedan föräldrar började låta sina spädbarn sova på rygg istället för på mage har dödsfallen minskat rejält i statistiken.

Här finns Socialstyrelsens rekommendationer.

babybaby.se_bedsharing_dad_baby

I Storbritannien har dock rekommendationerna till allmänheten i fråga om sömn och risker för plötslig spädbarnsdöd förändrats en del på sistone, berättar Helen Ball.

Förändringen skedde efter en så kallad systematisk genomgång av forskningen i ämnet. Då fastslog myndigheten, som tidigare drivit en förhållandevis strikt ”sov inte med din bebis”-linje, att det saknades stöd i forskningen för en ensidig uppmaning till föräldrar att inte sova ihop med sina barn, säger Helen Ball.

De omgjorda brittiska sovråden tar i högre grad hänsyn till att familjer är olika och att en enda rekommendation rimligen inte kan passa alla. Det är i alla fall den bild som jag får när jag läser myndighetens formuleringar i det här pressmeddelandet, som släpptes för ett år sedan när de nya rekommendationerna kom.

I myndighetens presstext talas det om att ge föräldrar möjlighet ”att göra upplysta val kring samsovning med bebisar”.

babybaby.se_bedsharing_2

I texten står att forskning pekar på att samsovning i kombination med andra faktorer tycks spela en roll i förekomsten av plötslig spädbarnsdöd.

Det handlar om sådant som rökning och alkoholintag från de vuxnas sida, aspekter som även tas upp i svenska Socialstyrelsens rekommendationer.

Samsovning är i högre grad förknippat med olycksfall och plötslig spädbarnsdöd om den eller de vuxna som ligger intill barnet har druckit alkohol eller tagit droger före insomnandet – som inte alltid är ett avsiktligt gemensamt insomnande, poängterar den brittiska hälsomyndigheten.

Det tycks också finnas ett starkare samband mellan samsovning och plötslig spädbarnsdöd om den som sover med barnet är rökare och/eller rökte under graviditeten samt om barnet ifråga är för tidigt fött eller hade låg födelsevikt.

babybaby.se_bedsharing_8

I ett stycke i den brittiska hälsomyndighetens pressmeddelande om sina nya sovråd till nyblivna föräldrar nämns att en separat bädd för barnet fortfarande är det som anses som allra säkrast. Men det står också så här, strax intill formuleringen om egen säng:

”Det är utmattande att vara nybliven förälder. Vi vet att många nyblivna mammor och pappor för eller senare kommer att somna intill sina nyfödda. Föräldrar ska inte känna sig skuldbelagda eller skämmas på grund av det. Att dela säng med din nyfödda bebis kan underlätta vid amning och i en del kulturer ses samsovning som det normala” (min översättning).

Bakom de nya brittiska rekommendationerna ligger en visshet om att många föräldrar samsover med sina bebisar av ”misstag” då och då. Det finns också ett antagande om att en del föräldrar kommer att fortsätta dela säng med sina bebisar alldeles oavsett vad personal inom hälso- och sjukvård råder dem till.

”Så är det, det vet vi från forskningen. Alla föräldrar kommer inte att ’lyda’ när myndigheter säger att barnet ska sova i egen säng. Föräldrar kommer att fortsätta att sova med sina barn, särskilt de föräldrar som ammar”, säger professor Helen Ball.

babybaby.se_bedsharing_12

Här finns fler tips om säkerhet när bebisar sover. Tipsen, som är grundade på forskningsrön, kommer från Helen Ball och hennes forskarkollegor vid Durhamuniversitetet i Storbritannien. Till exempel nämns att samsovning i soffor och fåtöljer verkar medföra en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd (”SIDS” på engelska) och därför bör undvikas. För tydlighetens skull vill jag inflika att ”samsovning” innebär att både barn och vuxen sover samtidigt. Att vara vaken och sitta i en fåtölj med ett sovande barn i famnen är inte samsovning och inte förknippat med några risker.

Här är startsidan för Durhamuniversitetets information om små barn och sömn. Här finns tydliga bildexempel, från samma universitet, på situationer där samsovning har gjorts så säker som möjligt (läs gärna texten längst ned på sidan också). Här finns ännu fler råd vid samsovning, från University of Notre Dame i USA.

Amning i så kallat babynest.

Min sambo och jag har samsovit med samtliga tre barn, ofta med barnet i ett mjukt så kallat babynest, ibland utan. Jag har gjort en intervju med Socialstyrelsen om bland annat hur myndigheten ser på babynest och liknande lösningar där barnet ligger i en liten ”bädd i bädden”. Här finns mer om det: Brev till Socialstyrelsen och Svar från Socialstyrelsen.

Professor Helen Ball, som själv satt med i den expertpanel som var med om att utforma de nya sovråden i Storbritannien, är kritisk till myndighetsbudskap som i stort sett bara avråder föräldrar från samsovning med bebisar.

”Problemet är att man då hindrar föräldrarna från att nås av information om hur de kan sova med barnet på ett säkert sätt. Föräldrar behöver information för att kunna göra upplysta val.”

Babynest - en "bädd i bädden" för bebisen.

Alla som sover med sin bebis i sängen gör det naturligtvis inte på ett säkert sätt och det är framför allt dem som myndigheter och vårdpersonal måste nå med konkret säkerhetsinformation, menar professor Helen Ball.

Samtidigt verkar det faktiskt som om många föräldrar automatiskt, eller instinktivt, ordnar så att bebisen ligger tryggt vid samsovning. Helen Balls videofilmade mammor som hade sina nyfödda hos sig i den egna BB-sängen la bebisarna på ett sådant sätt att risken för kvävning eller fall minimerades, säger hon.

”Vi ser på videorna hur mammorna lägger sig så att barnet får ett skyddat sovutrymme vid mammans bröstkorg. Hennes sovposition innebär att barnen svårligen kan röra sig uppåt eller nedåt och gör det svårt för mammorna att råka rulla över barnen. Barnen på filmerna ligger direkt på madrassen, långt borta från kuddar”, säger Helen Ball.

babybaby.se_bedsharing_6

Jag frågar Helen Ball om fler länder står på tur att i likhet med Storbritannien förändra budskapet i sin kommunikation till allmänheten kring sovarrangemang och risken för plötslig spädbarnsdöd. Jo, i bland annat USA pågår just nu en systematisk forskningsgenomgång i syfte att uppdatera kunskapsläge och rekommendationer på området, säger Helen Ball.

”Det kan komma att bli en förändring i rekommendationerna i USA när det amerikanska barnläkarförbundet är färdigt med sin genomgång.”

Skulle det vara viktigt, anser du?

”Ja. Det som de beslutar sig för kommer att ge eko i världen.”

babybaby.se_bedsharing_13

Helen Ball är tydlig med sin egen syn på att vuxna och barn delar sängplats: Detta är ett sovarrangemang som har en viktig evolutionär och biologisk funktion för människobebisar och deras mammor – och för andra däggdjur och deras avkomma. Att sova nära betyder trygghet och ständig tillgång till mammans mjölk.

Det som skiljer oss människor en del från många andra däggdjur är att människobebisen, åtminstone den första tiden, vill dia många gånger under dygnet. Att en späd bebis vill till bröstet en gång i timmen, stundtals ännu oftare, är inget konstigt eller ovanligt. Skälet är att människans mjölk är sammansatt så att den innehåller förhållandevis lite fett och mycket socker. En liten ammad bebis står sig inte så länge på en ”portion” modersmjölk, med andra ord, utan behöver kontinuerlig påfyllning för att utvecklas på bästa möjliga sätt.

Att en nyfödd unge då får möjlighet att ”hänga i pälsen” på mamman även nattetid underlättar för mor och unge att ägna sig åt detta beteende med täta amningar, i såväl djurens som människornas värld.

babybaby.se_bedsharing_10

Ursprungsversionen av denna artikel publicerades i Amningsnytt i december 2015 och är återpublicerad på babybaby.se med redaktionens tillstånd. Vill du få Amningsnytt i brevlådan kan du exempelvis bli stödmedlem i Amningshjälpen, vilket kan göras här. BB, barnhälsovård, vårdcentraler och andra institutioner kan bli prenumeranter här

Tack Marit Olanders, författare till boken Amning i vardagen, för hjälp med faktagranskning av och synpunkter på texten i detta blogginlägg.

Om amning på babybaby.se:

Amma eller pumpa på jobbet – här är dina rättigheter
Pumptips till dig som ammar och jobbar

Byta bröst – ett sätt att öka mjölkproduktionen

Lista: De fem mest förvirrande sakerna om amning (och hur man begriper sig på dem)

Video: Bebis hittar bröstet på egen hand efter födseln (19 min)

Video om amningsteknik (11 min)

Video on breastfeeding technique (11 min)

Video: Tillbakalutad amning, ”laid back” (11 min)

Bildserie: Bra position och stort tag

17 supertrick när bebisen amningsstrejkar

Video: Aktiv amning, 4 knep för mer mjölk i bebismagen (7 min)

Kvällsoro, maratonamning och magknip: 17 akut-tips!

 22 skäl att läsa på om amning innan du får barn

Video: Amma liggande (9 min)

Video: Den första bröstmjölken (10 min)

Mjölkstas!

Video: Handmjölkning (5 min)

Video: Bröstkompressioner (2 min)

Video: Hamburgergreppet (3 min)

Video: Nyfödd sväljer bröstmjölk (2 min)

Amning och ont i ryggen – mina åtta bästa tips för skönare amning

Video: Toa-amning (amning the true story, 1)

Tillbaka till helamning – expertens bästa tips
Amma mer och tilläggsmata mindre – här hittar du pepp och supertips

Caroline: ”Så började vi helamma igen”
Därför ammar vi ute – och inte alltid med stil
Amningsbilder som ljuger
Stöd Amningshjälpen

Jag har fått ett fint pris, Bröstpriset 2016!

Därför älskar jag amningsmottagningen
Tänk på detta, BB och BVC!
Glädje och ilska på amningskonferens
Amningskurs till alla som vill!

Varför stressen i förlossningsvården pajar amningen – och varför detta är viktigt
Nyblivna föräldern Maria om amning i förlossningskrisen: Jag grät av stress

Serie om tveksamma amningsråd:

Amma på samma bröst två gånger på raken – bra amningsråd?

Serie om vanliga ”jobbiga grejer” vid amning:
När bebisen vill amma precis jämt (jobbiga grejer vid amning, del 1)
Sprängfyllda och läckande bröst (jobbiga grejer vid amning, del 2)
När det gör ont att amma (jobbiga grejer vid amning, del 3)
När bebisen favoriserar ett bröst (jobbiga grejer vid amning, del 4)
När bebisen amningsstrejkar (jobbiga grejer vid amning, del 5)

Intervjuserie om att föda barn och amma ”förr”:

Ulva, om att amma 1949
Linnéa, om att amma 1947

Norah, om att amma 1973

Nancy, om att amma 1955
Inga, om att amma 1968
Mamma, om att amma 1973

Kvinna har liten bebis mot sin axel, utomhus.
Foto: Elliot Foxprince.

Om mina egna erfarenheter av amning:

Det hade jag velat veta om amning
Amningsförtvivlan och amningspress
Nytt barn, ny amning

Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 1
Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 2
Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 3
Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 4
Vi har fått en baby! Amningsdagbok, del 5

Empati kan inte ersätta amningskunskap
Jag störde mig på ammande mammor
Varför jag ammar ett barn som inte är bebis
Video: Därför ammar jag min tvååring (2 min)
Två barn vid bröstet! Om att amma syskon i olika åldrar
Trebarnsmamman Lisen ammade på stranden: ”Ingen sa någonting”

En reaktion på ”Sova med bebisen bra för amningen”

  1. Hade varit intresssnt att se hur många av bebisarna som dör är vaccinerade. Men antar att ingen vill göra en sådan undersökning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *